Kategorie

Tylko u nas!

Dostawa gratis już od 98 złotych!Już od 50 złotych, przy płatności przelewem!

Płać wygodnie

Przelewy 24

Pomagamy! Wspieramy!

Logo Schroniska
  psi_los_np  
  
  

Regulamin

Sklep Internetowy "NAKARM PUPILA" działający pod adresem www.nakarmpupila.pl prowadzony jest przez firmę "Kuna System" z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Krakowska 367, z salonami firmowymi przy ul. Międzyrzeckiej 111 w Bielsku Białej oraz ul. Żywieckiej 206 w Bielsku Białej. NIP: 638-146-11-54. Regon: 072730188.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem: strony internetowej www.nakarmpupila.pl i można je składać 24h/dobę przez cały rok lub telefonicznie pod numerem: +48 510 189 889 od godz. 10.00 – 15.00. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

3. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz rejestracyjny i potwierdzić zawarte w nim informacje. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail - informację o przyjęciu zamówienia.

4. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24h pod warunkiem, że zamówiony towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku zamówionego towaru, Klient jest o tym niezwłocznie informowany - takie zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku, gdy towar jest niedostępny z winy producenta, lub przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia anulowania Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest: - w przypadku zamówień płatnych przelewem – zaksięgowanie na koncie wpłaty zgodnej z wartością zamówienia. - w przypadku zamówień płatnych „za pobraniem” kurierowi – prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, (opcja ta jest dostępna dla klientów, których łączne zamówienie/zamówienia, w naszym sklepie przekroczyło/y 500zł) - w przypadku płatności gotówką naszemu dostawcy (opcja ta jest dostępna dla klientów z Bielska-Białej i Jaworza) – prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego,

5. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: +48 510 189 889.

6. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności: - przy odbiorze: należność pobiera kurier lub nasz dostawca, - przelewem bankowym na konto sklepu, Alior Bank nr. 38 2490 0005 0000 4500 7696 7739

7. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszt dostawy: 17,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata) 20,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem” lub GRATIS przy płatności przelewem przy zamówieniu powyżej 50 złotych.

8. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny zawarte w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w formularzu zamówienia po podaniu formy płatności oraz dostawy.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych.

10. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

11. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM, a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami). Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

12. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „NAKARM PUPILA”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

13. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” wraz z późniejszymi zmianami, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem/fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

14. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "NAKARM PUPILA" ul. Żywiecka 206, 43-300 Bielsko-Biała. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę/paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.